+90 532 282 67 59

"Felaket başa gelmeden evvel, onu önleyecek ve ona karşı savunulacak gerekleri düşünmek lazımdır. Geldikten sonra dövünmenin faydası yoktur."
(Mustafa Kemal Atatürk)

27 May 2020
0 yorum
1261

Radyolojik Acil Durumların Değerlendirilmesi ve Müdahalesi için Kullanılacak Genel Prosedürlere İlişkin Kılavuz

Prof. Dr. Levent KENAR

Sağladığı faydalar nedeniyle radyasyon kaynaklarının farklı amaçlarla kullanımı her geçen gün artmaktadır. Radyasyon kaynaklarının kullanıldığı tesis, uygulama ve faaliyetlerde çalışanların ve halkın zarar görmesini önleyecek teknik ve idari güvenlik önlemleri bulunmaktadır. Alınan bütün önlemlere rağmen beklenmedik şekilde radyolojik acil durumlar meydana gelebilmektedir. Radyolojik acil durumlar; radyasyon tesis, uygulama ve faaliyetleri yürütülürken meydana gelerek istenmeyen radyasyon maruziyetlerine ve/veya radyoaktif kontaminasyona yol açan olaylar anlamını taşır. Bu durumlar; kimyasal, biyolojik vb. diğer tehlikelere kıyasla sayıca daha az insanı etkilemekle birlikte etkilenen insanlar üzerinde meydana gelebilecek etkiler ciddi boyutlarda olabilmektedir.

Acil durumlar; etkilenen kişilerin durumlarının daha kötüye gitmemesi, başka insanların etkilenmemesi, çevrenin korunması ve acil durumun tamamıyla kontrol altına alınabilmesi için uygun şekilde yönetilmelidir. Bu kapsamda bir acil durum meydana geldiğinde, gerekli müdahale çalışmalarını başlatmak üzere ilk olarak acil durumun değerlendirilmesi önem taşır. Değerlendirme, olaya ilişkin edinilen bütün önemli bilgilerin kullanılmasıyla bir strateji belirlenmesini gerektiren, olayla ilgili daha detaylı ve doğru bilgiler ulaştıkça gerçekleştirilecek eylemlerin yeniden gözden geçirilmesini içeren süreçtir. Müdahale ise aşağıdaki amaçlara ulaşmak için görev alan kişi, kurum ve kuruluşlarca acil durumun başından sonlandırılacağı ana kadar gerçekleştirilen tüm eylemleri ifade etmektedir. Öte yandan etkin müdahalenin gerçekleştirilmesi için; radyasyon kaynağı sahibi kuruluş içinde ve yerel, bölgesel ve ulusal düzeylerde yeterli kabiliyetin mevcut olmasını sağlayacak acil durum hazırlığının önemi ayrıca ortaya çıkmaktadır.

Tam metin için tıklayınız.